cropped-2.jpg

Ett lösvirkeshus är ett hus som byggs på plats, ”bräda för bräda”.
I våra hus är varje del anpassad till den andra vilket gör att huset blir en homogen konstruktion utan skarvar.

Fördelarna med att bygga i lösvirke är många:

– Husets utformning är helt fri och styrs inte av exempelvis transportmöjligheter.

– Att bygga lösvirkeshus är ett fuktsäkert sätt att bygga. Efter att stommen är rest tätas och vädersäkras väggar och tak. Därefter påbörjas uttorkning av grund och trästomme samtidigt som yttertak och fasad färdigställs. Det invändiga arbetet påbörjas efter noggranna fuktmätningar som säkerställer att konstruktionen är helt torr. Till skillnad från byggsättet där färdiga väggelement levereras från fabrik och monteras oavsett väderlek vilket medför risk för inbyggd fukt.

– Det går att göra ändringar sent i processen. När stommen är rest har man möjlighet att gå in i huset för att få en känsla för hur det kommer att bli. Kanske behöver en vägg flyttas eller ett fönster justeras i höjd- eller sidled. Detta kan lätt åtgärdas på plats under byggets gång.

– Du som kund har full insyn genom alla momenten. Till exempel kommer ni att se monteringen av samtliga skikt i väggar och tak.

Att bygga lösvirkeshus med R-hus är enkelt. Vi lotsar dig genom hela processen!