R-hus byggs med kvalitet i fokus.

Hos oss investeras varje krona i ert hus. Inga onödiga kostnader för transporter, kranbilar, avancerad projektering, eller säljare.

Du som kund har full insyn genom alla momenten. Till exempel kommer ni se monteringen av samtliga skikt i väggar och Skisstak. Genom platsbesök får du se exakt hur väl ditt hus är uppbyggt.

Vi bygger alla våra hus med en kraftig bärlina vilket medför att man i framtiden enkelt kan göra förändringar, till exempel sätta in en dörr eller ett fönster, utan att behöva tänka på den bärande konstruktionen.

Vi använder råspont i våra tak till skillnad från alternativen masonit, plast eller liknande. På så sätt får man ett tak som håller över tid och som gör det säkrare och enklare vid eventuella framtida förändringar så som komplettering med takfönster, kupor eller vid takbyte.

Vi styr inte dig att välja något särskilt fabrikat på golv, trappor, inredningar, fönster etc. Materialvalen behöver inte göras i tidigt skede utan löpande under byggtiden, och om man vill, i samråd med oss.